Helle Aida (Luberg) Simm

Coetus 1938/II

23.01.1920 Tallinn – 07.10.1991 Tallinn

Sündinud Luberg, vil! Valve Saarma kaksikõde. 1947. aastal abiellus Viktor Simmiga (ÜS Liivika).

Haridustee
Helle lõpetas 1938 Tallinnas Elfriede Lenderi eragümnaasiumi ja astus Tartu ülikooli (matrikkel nr 16754). Ta õppis aastatel 1938–1942 farmaatsiat, lõpetas pärast sõjaaegset katkestust 1945. Seejärel jätkas ta Tartu ülikooli juures teadustööd, kaitstes 1952 farmaatsiakandidaadi ja 1972 bioloogiadoktori kraadi. Professoriks valiti Helle 1976. Aastast 1977 oli ta ENSV Teaduste Akadeemia liige ja 1980. aastast Eesti Loodusuurijate Seltsi auliige. Tema farmaatsiakandidaadi töö teemaks oli vereurmarohu farmakognostiline uurimus ja doktoritöö valmis teemal „Eesti pinnavete hüdrokeemia“.

Liikmelisus korp! Indlas
reb! 1938/II
ksv! 1939/I

Elulugu
Helle oli Eesti hüdrobioloog ja hüdrokeemik, bioloogiadoktor, kes pikka aega teadlasteed käies oli seotud esmalt Tartu ülikooli farmakognostika kateedriga ning alates 1950. aastast Teaduste Akadeemiaga. Aastatel 1950–1991 töötas ta ENSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudis, uurides ravimtaimede biokeemiat, Eesti pinnavee keemilist koostist ning järvede tüüpe ja kaitset. 1977. aastal valiti Helle akadeemikuks. Ta oli ENSV Teaduste Akadeemia keemia-, geoloogia- ja bioloogiateaduste osakonna juures töötanud sisevete antropogeense eutrofeerumise probleemkomisjoni esimees.

Tähtsus ühiskonna ja Indla jaoks
Helle panus Eesti looduskaitsesse on märkimisväärne – tema teadustöö siseveekogude kaitsest ja eutrofeerumisest oli teedrajav. Eriti valutas ta südant puhta looduse pärast. Puhas loodus ja keskkond olid tema elukreedo.