Valve Erika (Luberg) Saarma

Coetus 1938/II

23.01.1920 Tallinn – 13.01.2005 Tartu

Sündinud Luberg, vil! Helle Simmi kaksikõde. 1942. aastal abiellus Jüri Saarmaga (EÜS).

Haridustee
Valve lõpetas 1938. aastal Tallinnas Elfriede Lenderi eragümnaasiumi ja astus Tartu ülikooli (matrikkel nr 17183), kus ta õppis 1938–1939 esmalt põllumajandusteaduskonnas ning seejärel 1939–1945 arstiteaduskonnas. 1956 kaitses ta meditsiinikandidaadi kraadi tööga „Vereseerumi koliinesteraasi aktiivsuse ja valgevere pildi muutustest adrenaliini ja insuliini toimel“ ja 1971/1972 meditsiinidoktori kraadi tööga “Autoimmuunsete mehhanismide roll kilpnäärmehaiguste patogeneesis”.

Liikmelisus korp! Indlas
reb! 1938/II
ksv! 1939/I

Elulugu
Valve töötas 1944. aastast kuni pensionile minekuni Tartu ülikoolis: 1943 sisehaiguste kliiniku assistendina, 1944. aastast TRÜ arstiteaduskonna sisehaiguste kateedri assistendina, 1949. aastast kehakultuuriteaduskonna vanemlaborandina, 1956. aastast hospitaalsisehaiguste kateedri assistendina ja 1964. aastast dotsendina. 1970–1975 oli ta dekaan. Valve Saarma valiti 1974. aastal sisehaiguste professoriks ning 1994. aastal emeriitprofessoriks. Valve õpetas sisehaigusi, väliteraapiat, polikliinilist arstiabi, kutsehaiguseid ja ravikehakultuuri.

Tähtsus ühiskonna ja Indla jaoks
Valve oli Tartu ülikooli verehaiguste õppetooli rajaja ja mitme arstiteadusliku raamatu autor ning väga viljakas teadlane. 1977. aastal pälvis ta ENSV teenelise arsti aunimetuse. Sisehaiguste eriala professorina oli ta üks nn vana koolkonna esindaja, kitsa eriala spetsialist. Olulisel kohal Valve Saarma kliinilises töös on olnud seedetrakti haigused, endokriinpatoloogia ja verehaigused. Ta tõi kasutusele terve rea uusi uurimismeetodeid, mis eelkõige puudutasid immunoloogia valdkonda. Valve valiti 2001. aastal Tartu linna aukodanikuks.

Valve oli võtmetähtsusega ka korp! Indla taastamisel, kus ta muuhulgas juhatas taasasutamise koosolekut. Valve on indlaensistele ak! naise võrdkujuks, kes ei teinud hinnaalandust oma põhimõtetes. Valve oli korp! Indla raudvara ning eeskuju.