Lydia (Lust) Kern-Eenpalu

Coetus 1932/I

25.12.1912 (vana kalendri järgi) Peterburi kubermang, Oudova maakond, Kamja – 11.04.2001 Stockholm. Ly sündis apteeker Jaan Lusti ja Alma Lusti peres.

1936. aastal abielly Ly Viktor Aleksander Eenpaluga (EÜS), ning 1956. aastal Rootsis Karl Kerniga. Indlaensiste seas oli kasutusel nimekuju: Ly Kern-Eenpalu.

Haridustee
Ly omandas keskhariduse Narva I gümnaasiumis (1931). Seejärel immatrikuleerus Ly Tartu ülikooli (matrikkel nr 11857), astudes isa soovil õppima farmaatsiat (1931-1939). 1932. a. organiseerus, astudes C!I!sse. Kuna Ly isiklik soov oli õppida arstiteadus, siis hakkas ta külastama ka arstitudengite loenguid ning praktikume. Kui isa sai sellest teada, esitas talle ultimaatumi – kas farmaatsia või eksmatt ja kojutulek. Ly valis kojutuleku. Peagi muutus elu Narvas igavaks ja nii pöördus Ly tagasi Tartusse, sõprade ja korporatsiooni kaaslaste juurde ning reimmatrikuleerus Tartu ülikooli. Tema farmaatsia stuudium kestis 1939. aastani ja samast aastast kuni 1940. aastani sai ta õppida oma soovitud ala – meditsiini (1939-1940).

Rahvusarhiiv, EAA.2100.1.1679.53

Liikmelisus korp! Indlas
reb! 1932/I
ksv! 1932/II
t!h!c! 1994
auvil! 1999
esinaine (1936/II, 1937/II, 1938/II, 1939/I, 1939/II, 1940/I)
mag! cantandi (1933/I, 1935/II)
majaema (1934/II)
kohtu liige (1935/II)
C!I! mitteametliku Rootsi koondise esinaine kuni aastani 1956

Elulugu
1944. aastani Jaanilinna Lusti ja Peetri apteegi juhataja. Saksa okupatsiooni ajal oli Naiskodukaitse abiesinaine. 1941. aastal arreteeriti nii Ly isa (1936-1940 Narva linnapea) kui ka tema abikaasa Viktor Eenpalu. Mõlemad hukati. Esimese Nõukogude okupatsiooni ajal pöördus Ly tagasi Narva, kus ta töötas apteegis. 1944. aastal põgenes Ly koos emaga esmalt Soome, siirdudes sealt edasi samal aastal Rootsi, kus jätkas tööd apteekrina. 1955. aastal asus seoses abiellumisega elama Saksamaale, 1987. aastal kolis pärast abikaasa surma tagasi Rootsi.

Ly oli Stockholmi Eesti Maja ning Eesti Rahvusfondi üks asutajaid ning korp! Indla esindaja Prof. Jüri Uluotsa fondis. Kuulus pärast emigreerumist korp! Indla Rootsi koondisse.

Tähtsus ühiskonna ja Indla jaoks
Ly oli aktiivne Rootsi eestlaste kogukonnas, Stockholmi Eesti Maja rajamise idee üks autoreid.

Olulisim oli aga Ly panus korp! Indla tegevuse jätkajana paguluses ja taasasutamise toetajana. Korp! Indla oli Ly jaoks kui teine perekond. Töötamise ja perekonna kõrval jätkus tal alati huvi ja tahtmist olla tegev ka konvendi elus. Ta oli aktiivne Indla tegevuse algataja ja korraldaja Rootsis ja Saksamaal, nii nagu see paguluses võimalik oli. Pärast korp! Indla tegevuse taastamist Tartus oli Ly taas aktiivne ning just tänu temale on meil meie praegune C!Q! 2000. a suvel, kui Ly külastas Eestit, oli meil au teda konvendis tervitada ja näidata, et tema toetus on sihipäraselt ning õnnestunult kasutust leidnud. Teda rõõmustas väga ka saalist eest leitud juhatuse laud, mille taga temagi korporatsiooni esinaisena istunud oli. 1999 valiti Ly korp! Indla auvilistlaseks.