Korp! Indla 95. aastapäeva näitus

Eessõna asemel

Aino, Alice, Asta, veel kord Asta, Felikseida, Elisabeth, Ella, Elsa, Erika, veel kord Erika, Heini, Heldia, Helle, Kyra, Lydia, Valve ja veel kord Valve.

Või hoopis teadlane, naisakadeemik, tõlkija, baleriin, tennisist, kunstiteadlane, ajakirjanik, raamatuloolane, arst, proviisor, kunstnik, diktor ja potentsiaalne minister?

Kõiki neid, pealtnäha nii erinevaid eluvaldkondi, kus on teotsenud ja teotsevad nende kenade naisenimede kandjad, ühendab üks – selleks on korp! Indla. Tegu on indlaensistega. Kõik nad on kandnud ja kannavad kirsipruun-valge-rohelist ning on järginud ja järgivad elutegevuses kolme maksiimi: sõnasse kindlust, teosse ausust, kodule armastust. Korp! Indla 95. aastapäeva näitusekogumikku on koondatud seitsmeteistkümne indlaensise lühielulood.

Aino, Alice, Asta, veel kord Asta, Felikseida, Elisabeth, Ella, Elsa, Erika, veel kord Erika, Heini, Heldia, Helle, Kyra, Lydia, Valve ja veel kord Valve.

Kõik need indlaensised esindavad eri eluvaldkondi ja erialasid, on tegutsenud kodumaal või sattunud aegade survel pagulusse. Kuid üks on ühine – kuuluvus kirsipruunide teklite kandjate hulka. Nad on kehastanud ja kehastavad kõige paremal moel kõige paremat eestiaegsust: väärikust, kasvatust, ideaale, oskust olla ja öelda. Minetamata sealjuures elurõõmu ning sädet silmis. Nende kujunemisaeg jäi sõjaeelsesse vabariiki, mida tagantjärele on hakatud pidama kuldseks, arenes emakeelse alma mater’i rüpes, sai Taaralinnas tuule tiibadesse.

Need seitseteist, kelle elu ja tegevus on siin coetus’te järjestuses lugejate ette toodud, on valikusse jõudnud erinevatel põhjustel. Eesmärk ei olnud panna kokku kas kuulsate teadlaste või tähtsate riigitegelaste kogumikku. Nii nagu inimesed ja nende elukäigud on eripalgelised, nii on mitmekesine ka korp! Indla liikmeskond – erialade, saavutuste ja tähenduse poolest. Kogumikku jõudnud valik on mitmekesine ja nii mõnegi isiku puhul on olnud kriteeriumiks just tema tegevuse olulisus Indla jaoks.

Verba docent, exempla trahunt – sõnad õpetavad, eeskujud tõmbavad kaasa. Vivat, crescat, floreat corporatio Indla in aeternum!

vil! Reet Bender coetus 1995/II