Valve (Valner) Hääl

Coetus 1938/II’

08.08.1918 Vana-Antsla, Võrumaa – 08.08.2012 Tallinn

Sündinud Valner, 1942. aastal abiellus Jaan Paris (EÜS), hiljem abiellus Verner Häälega (C!V!).

Haridustee
Valve lõpetas 1936. aastal Valga gümnaasiumi. Õppis 1936–1941/46 ja 1956–1958 Tartu ülikoolis farmaatsiat (matrikkel nr 15521).

Liikmelisus korp! Indlas
reb! 1938/II
ksv! 1939/I
t!h!c! 2004/II
auvil! 2012/I
Pärast korporatsiooni taasasutamist 1989. aastal oli Valve aktiivne liige Indla vilistlaskogus, olles muuhulgas kaks aastat korp! Indla vilistlaskogu esinaine. “Isegi oma tekli, mis võõra võimu eest oli seina sisse müüritud, andsin nooremale Indla õele”.
Leibcantus: „Tule alla, madonna Theresa…“

Elulugu
Pärast ülikooli lõpetamist töötas Valve kogu oma elu apteekrina: 1941–1943 Tartus, 1944–1953 Raasikul ning seejärel 1953–1992 Tallinna apteekides, kõige pikemalt Tõnismäe apteegis.

Valve meenutas, et kui nõukogude okupatsiooni alguses asendati arstide ajutised lõputunnistused diplomitega, siis proviisorid unustati ära ja hiljem see võimalus kadus. Nii oli tal proviisorina töötamiseks vaja ümber teha nii kõik Saksa ajal tehtud eksamid kui ka riigieksamid. Valve pöördus seepeale palvega Moskva Kõrgema Hariduse Ministeeriumi poole, kus taotles riigieksamieelsete kursuste korraldamist Tartu ülikooli juures.Valve tegi avalduse, lasi selle tõlkida ja sai jaatava vastuse. Nii lõpetas 17-liikmeline proviisorite grupp 1958. aastal teistkordselt ülikooli.

Tähtsus ühiskonna ja Indla jaoks
Valve Hääl oli tuntud ja tunnustatud proviisor, mõtteergas ja asjalik kolleeg, kes vajadusel võttis asjaajamise enda peale.

Valve panus Indla tegevusse on aga hindamatu – Valve oli ülemaailmne telefonikeskjaam, kirjasaatja, indlaensiste aktiveerija ja südametunnistus. Pärast korp! Indla taastamist oli ta noortele indlaensistele alati nõu ja jõuga toeks ning, kui vähegi võimalik, käis kohal kommerssidel ja koosolekutel. Järjekindlalt utsitas ta noori tagant ka omaaegset konvendi mööblit, sh juhatuse lauda ülikoolilt tagasi taotlema. Õiglust tähtsaks pidades võttis ta ikka ja jälle sõna ning seetõttu kutsusid mitmedki indlaensised teda “valvehääleks”. 2012 valiti Valve korp! Indla auvilistlaseks.